Kent Konseyi İstihdama El Attı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğiyle, Avrupa Birliğinin Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında hayata geçirilen ve Expertise France ile EDUSER tarafından yürütülen “İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP)” Gaziantep’te ve Türkiye’de 12 ilde uygulanmaya başlandı.

Gaziantep’de projenin tanıtımı, Gaziantep Kent Konseyi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu ev sahipliğinde yapıldı. Proje tanıtımını İMEP projesi il koordinatörü İbrahim Karatok, Proje Genel Koordinatörü İzzet Çevik yaptı.

Yapılan tanıtıma, Gaziantep Kent Konseyi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı Zafer Arısoy başkanlığnıda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, İl Göç İdaresi, Büyükşehir Belediyesi İŞKUR İl Müdürlüğü ve Kent Konseyi üyeleri katıldı.

Tanıtımı yapılan projenin amacı şöyledir; İşsizlik, istihdam, işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin önündeki engelleri kaldırma, kayıt dışı çalışma, çocuk işçiliği ile mücadele, mesleki eğitimin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik olarak, Türkiye’de şimdiye kadar Avrupa Birliği fonları tarafından desteklenen en bütüncül çıraklık ve mesleki eğitim programı olma özelliği taşıyan İMEP, sunduğu güçlü sistem sayesinde 22.400 Türk vatandaşı ve Geçici Koruma Altındaki (GKA) Suriyeli genç ve yetişkinin kayıtlı istihdama geçişini kolaylaştırıyor.

30 milyon Avro bütçesi ve 48 aylık uygulama süresiyle çıraklık ve mesleki eğitim alanında Türkiye’de uygulanan en kapsamlı program olan İMEP, çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda mesleki beceri eğitimleri sağlayarak Türk vatandaşlarının ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin istihdama erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Program Uygulama İlleri ve Faaliyetleri olarak Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Mersin illerinde gençlere ve yetişkinlere çıraklık ve mesleki eğitim sunan 35 mesleki eğitim kurumu bünyesinde uygulanacak program çerçevesinde; 14.400 yeni çırak öğrenciye eğitimleri boyunca destek, 8.000 yetişkine meslek ve beceri kursu ve 5.000 çırak öğrenciye mesleki danışmanlık hizmeti verilecek.

İMEP kapsamında,

Türk vatandaşı ve Suriyeli gençler ve yetişkinler için çıraklık ve mesleki eğitim alanında kurslar ve destekleyici faaliyetler yer alacak. İMEP ile çıraklık eğitimi tanıtılarak kayıt dışı işlerde çalışan ve çalışma riski olan çocukların çalışma hayatından eğitime yönlendirilmesi yoluyla çocuk işçiliğiyle mücadele edilmesi hedefleniyor. Programın uygulanacağı illerdeki yerel kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler de gerçekleştirilecek. Bu amaçla İMEP kapsamında 12 ilde faaliyet gösteren gençlere ve yetişkinlere çıraklık ve mesleki eğitim sunan 35 mesleki eğitim kurumuna yönelik personel ve rehber öğretmenlere psiko-sosyal destek eğitimi, çırak öğrenciler için öğle yemeği katkısı, küçük ölçekli yapı işleri ve iş sağlığı ve güvenliği eğitim araç-gereç temini desteği verilecek. Ayrıca yerel mekanizmalarda görevli temsilcilere yönelik eğitim çalışmaları, Suriyeli genç ve yetişkinlere Türkçe konuşma ve dil eğitimi, kariyer becerileri kursları, İŞKUR’a kayıt, mevcut becerileri belgelendirme, iş kurma konularında danışmanlık ve destek hizmetleri sunulacak. Program kapsamında, çırak öğrenci yetiştiren ve yetiştirebilecek olan esnaf-sanatkâr işletmeleri başta olmak üzere KOBİ’lere ve çocuklarına doğru şekilde rehberlik edebilmeleri için ailelere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. İMEP çerçevesinde işletmeler de destekleniyor; çırak öğrencilerin eğitim ortamının iyileştirilmesine yönelik küçük ölçekli yapı işleri ve eğitim araç-gereç temini desteği verilecek. İşverenler, usta öğreticiler ve yöneticilere yönelik, işletmede çıraklık eğitimi konusunda kapasite geliştirme çalışmaları, çırak öğrencilerin seslerini duyuracağı 4 farklı çırak öğrenci forumu, çırak öğrencilere yönelik 3 mesleki beceri yarışması ve 1 iş kurma fikri yarışması ve çıraklık eğitiminin faydaları, mevcut mesleki eğitim seçenekleri, çocuk işçiliğinin olumsuz sonuçları konularında ulusal çapta bir iletişim kampanyası düzenlenmesi hedefleniyor.

İMEP kapsamında, bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak üzere gençler için en uygun ve avantajlı seçenek olan örgün çıraklık eğitimi ile yetişkinlere yönelik mesleki eğitim hizmetlerinin nitelik ve arz kapasitesini artırmak için çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bütün bu çalışmaların çıraklık ve mesleki eğitime olan talebi artırması ve başta aileler, gençler ve işletmeler olmak üzere kamuoyu nezdinde çıraklık eğitiminin imajının güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.13.07.2021