GRUBUN AMACI

Kentimizde yaşayan hemşehrilerin kentle olan sosyal bağlarını güçlendirmek,

Kendilerine şehrin bir parçası olduklarını hissettirmek ve şehrin her türlü sorunlarını birlikte çözmek ve fikir alışverişlerini devamlı kılmayı sağlamak,