Grubun Amacı

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için, afete yol açabilecek tehlike ve risklerin iyi bilinmesini, bu tehlike ve risklerin olaylar olmadan önce önlemlerinin alınması, en akılcı yol ve yöntemlerle ortadan kaldırılmasını veya yol açabilecekleri olumsuz etkilerin azaltılmasını gerektiren bilinci uyandırmak amacıyla kurulan Afet ve Kriz Çalışma Grubu seçimini yaparak çalışmalarına başladı.

Afet ve Kriz Çalışma Grubu görev dağılımını 04.12.2019 tarihinde yapılan seçimli toplantıda gerçekleştirdi. Grup başkanlığına İlhan KESER, başkan yardımcılığına Mustafa AĞIR, grup sekreterliğine Leyla GÜL ve Genel Kurulda grubu temsil etmek üzere ise Melih NEYAL seçildi.

13.06.2023 tarihinde İlhan Keser’in istifası ile tekrar seçim yapılarak; Başkanlığa Pınar AKDEMİR, Başkan Yardımcılığına Melih NEYAL,  grup sekreterliğine Derya ÇİFTÇİ, Genel Kurulda grubu temsil etmek üzere ise Mustafa VOLAN seçildi.