GRUBUN AMACI

-Yakın tarihimiz olan Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte Gaziantep ve çevresinde meydana gelen değişikliklerle ilgili konuların işlenmesi, bunlara ait (varsa) bilgi ve belgelerin toparlanması, eski tarih ve yakın tarih arasındaki ilişkinin güncelleştirilmesi ve özelliklerinin belirlenmesi hakkında çalışmalar yapmak.

-Kültür zenginliği ile tanınan Gaziantep’imizin kültürel yapısına uygun faaliyetler gerçekleştirmek,

-Şehrimizde yapılması planlanan kültür ve sanat çalışmaları hakkında tanıtım faaliyetlerini arttırmak ve yaygınlaştırmak,

-Bu alana ilgi duyan insanları bir araya getirerek, şehrin kültür ve sanat estetiği hakkında farkındalık yaratıp hümanist düşünceyi yaygınlaştırmak.

Tarih, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu görev dağılımını 06.12.2019 tarihinde yapılan seçimli toplantıda gerçekleştirdi. Grup başkanlığına Asım MIHÇIOĞLU, başkan yardımcılığına İbrahim Ali SİNANOĞLU, grup sekreterliğine Bayram BOZHÜYÜK ve Genel Kurulda grubu temsil etmek üzere ise Yaşar BÜYÜKOĞLU seçildi.