Grubun Amacı

-Toplumsal yapıyı oluşturan aile, eğitim, ekonomi gibi temel kurumların ve bu kurumlar arası ilişkilerin kent ölçeğinde analizinin yapılması, güncel sosyal olayların ve problemlerin irdelenerek kentsel yaşamda katılımın ve kalitenin artırılması yönünde çalışmalar yapmak,

-Birey, aile ve toplum refahını artırmak, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal risklere karşı hazırlıklı ve önleyici aileler oluşmasını sağlamak,

-Düşünen, sorgulayan, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak projeler yapmak.

Aile Çalışma Grubu görev dağılımını 05.12.2019 tarihinde yapılan seçimli toplantıda gerçekleştirdi. Grup başkanlığına Şıh Mehmet DOĞRU seçildi.