GRUBUN AMACI

Büyük alışveriş merkezlerinin sermaye yükü altında ezilmekte olan küçük esnafımızın sorunlarının ele alınması, destek verilmesi bankalardan ve kredi kooperatiflerinden alınmakta olan destek kredilerinin çeşitlendirilmesi konusunda yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur.

Esnaf Çalışma Grubu görev dağılımını 09.12.2019 tarihinde yapılan seçimli toplantıda gerçekleştirdi. Grup başkanlığına Zafer AYDINGÜLER, başkan yardımcılığına Hüseyin YAZ-E. Ökkeş BOYNUKISA, grup sekreterliğine Sadık KEŞ ve Genel Kurulda grubu temsil etmek üzere ise Muhammed AYDINER seçildi.