GRUBUN AMACI

Büyük alışveriş merkezlerinin sermaye yükü altında ezilmekte olan küçük esnafımızın sorunlarının ele alınması, destek verilmesi, bankalardan ve kredi kooperatiflerinden alınmakta olan destek kredilerinin çeşitlendirilmesi konusunda yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur.