GRUBUN AMACI

Kentin mimarisi, estetiği, alt yapı ve ulaşım konularında yapıcı öneriler ve projeler geliştirmektir. Kentin yaşanabilirliğini ayrıca dezavantajlı kişiler içinde günlük yaşamı kolaylaştırıcı fikirler geliştirmek.