GRUBUN AMACI

Kentimizde yapılması planlanan tüm spor faaliyetlerini desteklemek için bilgilendirme ve eğitime yönelik çalışmalar yapmak,

-Toplumda düzenli spor alışkanlığını artırmak için tanıtım ve teşvik önerileri sunmak,

-Hayatın içinde ulaşılabilir spor alanları oluşturmak ile ilgili fikirler üretmek.