GRUBUN AMACI

Çevresel sorunlarda halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmak, Tarım arazilerini korumak için çalışmalar yapmak, Erozyonla müzadelede ağaçlandırmanın önemi hakkında farkındalık yaratmak, Sürdürülebilir tarım ve su kaynaklarının korunması gibi çevresel birçok alanda öneriler sunmak,