Kent Konseyi, Mehmet Aslan Başkanlığında İlk Yürütme Kurulu Toplantısını Yaptı

Başkan Mehmet Aslan ve yürütme kurulu üyelerinin hazır bulunduğu kurul toplantısında toplam 7 madde gündeme alındı. Toplantının gündem maddelerinden olan başkan yardımcılıkları, genel sekreter ve saymanlık görevlerine gelecek isimler de belirlendi.

Yürütme kurulu toplantısında oybirliği ile başkan yardımcılıklarına Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu seçilirken, Kent Konseyi saymanlık görevine ise Necati Binici seçildi. Yeni dönemde Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri olarak da Fikret Murat Tural oybirliği ile belirlendi.

Çeşitli konuların gözden geçirildiği Kent Konseyinin vizyon değerlendirmesinde, Kadın Meclisi, Engelliler Meclisi, Çocuk Meclisi ve Gençlik meclisi olarak 4 ayrı meclisin oluşturulması kararı alındı.

Toplantı kapsamında Gaziantep Kent Konseyi yönergesinin güncellenmesi ve Kent Konseyi 2015 yılı bütçesinin hazırlanması için ayrı komisyon birlikleri oluşturulması kararlaştırıldı. Suriyeli sığınmacılarla ilgili durum tespit ve çözüm olanakları da gündeme alındı.

Çalışma gruplarının revizyonu ve yeni grup oluşumları ile ilgili değerlendirmeler ise bir sonraki ay gerçekleştirilecek olan ikinci yürütme kurulu toplantısı da görüşülmesi kararı alındı.