KONUNUN AMACI

-Ülkemizde güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirlikle ilgili çalışmalar yapmak,

-Tarımsal alan, hayvancılık ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı hakkında toplumda bilinçlendirme yapmak,

-Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla önerilerde bulunmak,
-İlin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre geliştirme önerilerinde bulunmak,

-Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojiler ve bilgiler hakkında çalışma yapmak,

-İhtiyaç duyulan konularda eğitim programları ve projeler düzenlemek,