GRUBUN AMACI

            Kentimizde var olan sağlık sorunlarının belirlenmesi ve sağlık konusunda halkı bilgilendirici toplantılar düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Sağlık Çalışma Grubu; 16.12.2019 tarihinde Kent Konseyi Başkanı Sayın Samet BAYRAK başkanlığında ilk toplantısını yaparak yönetimini oluşturdu. Mesut MAHSERECİ Grup Başkanlığına, Songül ALBAYRAM-Ayşe KAHRAMAN-Yaşar SERİCİK ve Kazım ERKENT Başkan Yardımcılığına, Cemile BALKAYA Grup Sekreterliğine, Yavuz ÇAPAN-Ahmet Doğan YARDI ise Genel Kurulda grubu temsil etmek üzere seçildi.

08.08.2022 tarihinde Dr. Mesut MAHSERECİ’NİN istifası ile tekrar seçim yapılarak; Dr. Kazım ERKENT Grup Başkanlığına, Songül ALBAYRAM-Ayşe KAHRAMAN ve Zafer SERİCİK Başkan Yardımcılığına, Cemile BALKAYA Grup Sekreterliğine, Yavuz ÇAPAN-Ahmet Doğan YARDI ise Genel Kurulda grubu temsil etmek üzere seçildi.