GRUBUN AMACI

Kentimizde var olan sağlık sorunlarının belirlenmesi ve sağlık konusunda halkı bilgilendirici toplantılar düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yapar.

-Sağlık konusunda halkın bilişsel düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlayarak sağlıklı toplum vurgusuna dikkat çekmek.