KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ

13 Şubat 2010 tarihinde Bursa Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde 58 Kent Konseyi’nin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye Kent Konseyleri Buluşması”nda bir araya gelen Kent Konseyleri tarafından kabul edilen Sonuç Bildirgesi’nde “Kent konseyleri arasında eşit ortaklık ve dayanışma temelinde sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesini hadefleyen, hemşehri hukukunu esas alan bir anlayışla; kentlerin potansiyelini harekete geçirmeye çalışan ve ülkemizin tüm kentlerinde iyi yönetişimin temel prensiplerine dayalı kent konseylerinin kuruluşuna öncülük eden bir işbirliği ağının hayata geçirilmesi” uygun görülerek; hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere katılımcıların oybirliğiyle Afyonkarahisar, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, Karabük, Kocaeli, Manisa, Ordu ve Yalova Kent Konseyleri’nden oluşan bir Çalışma Grubu görevlendirilmiştir.
Bursa’da gerçekleştirilen “Türkiye Kent Konseyleri Buluşması”nda Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı’nın oluşturulmasına yönelik hazırlıkları yürütmek Afyonkarahisar, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, Karabük, Kocaeli, Manisa, Ordu ve Yalova Kent Konseylerinin katılımıyla bir “Teknik Hazırlık Komitesi” oluşturulmuştur.
Teknik Komite aşağıda isimleri yazılı bulunan kent konseyi temsilcilerinden oluşmaktadır.
Emin ÇENGELCİ, Afyonkarahisar Kent Konseyi Genel Sekreteri
Ömer Faruk AKYÜZ, Batman Kent Konseyi Genel Sekreteri
Enes Battal KESKİN, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri
Saim YAVUZ, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı
Esma TOKSOY, Denizli Kent Konseyi Genel Sekreteri
Yılmaz EREN, Edirne Kent Konseyi Başkanı
Necati BİNİCİ, Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri
Hakan ADANIR, Giresun Kent Konseyi Genel Sekreteri
Özcan BÜYÜKGENÇ, Karabük Kent Konseyi Başkanı
Sedat YÜCEL, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri
Yonca EKMEKÇİ, Manisa Kent Konseyi Genel Sekreteri
İbrahim YILMAZ, Ordu Kent Konseyi Genel Sekreteri
Hasan SOYGÜZEL, Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri
Teknik Komite hazırlık çalışmaları çerçevesinde toplam beş toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar:
13 Şubat 2010 Bursa
05 Haziran 2010 Karabük
24 Kasım 2010 Gaziantep
23 Aralık 2010 Karabük
14 Ocak 2011 İstanbul
23 Aralık 2010 tarihinde yapılan Teknik Komite tarafından “II. Türkiye Kent Konseyleri Buluşması ” öncesinde, kent konseylerinin süreç hakkında bilgilendirilmelerini temin etmek üzere aşağıdaki tarihlerde dört adet Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Grup: Marmara ve Ege Bölgesi ,14 Ocak 2011, İstanbul
Grup: Doğu – Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi, 28 Ocak 2011, Kahramanmaraş
Grup: Karadeniz Bölgesi, 18 Şubat 2011, Bolu
Grup: İç Anadolu Bölgesi, 04 Nisan 2011, Kırşehir
Teknik Hazırlık Komitesi ayrıca süreç içerisinde, Mahalli İdareler Genel Müdürü Sayın Yavuz Selim KÖŞGER (01.02.2011), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı Sayın Bülent ÖZCAN (04.02.2011), BM Türkiye Koordinatörü (UNDP Türkiye Temsilcisi) Sayın Shahid NAJAM (04.02.2011) ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Sayın Mehmet DUMAN’ı (17.02.2011) ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmişler ve kurumlarının görüş ve önerilerini almışlardır.
Türkiye Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı’nın kuruluşuna ilişkin olarak Çalışma Grubu tarafından Gaziantep Kent Konseyi’nin Dönem Başkanlığında sürdürülen hazırlık çalışmalarının tamamlanmasını müteakip 15-17 Nisan 2011 tarihinde Kocaeli’de yapılan “II. Kent Konseyleri Buluşması”nda Türkiye Kent Konseyleri Birliği – Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı’nın kuruluşu, aşağıda yazılı bulunan illerin kent konseylerinin İlke ve Esaslar Metni üzerindeki ortak imzasıyla deklare edilmiştir.

Adıyaman Kent Konseyi
Afyonkarahisar Kent Konseyi
Amasya Kent Konseyi
Artvin Kent Konseyi
Balıkesir Kent Konseyi
Batman Kent Konseyi
Bitlis Kent Konseyi
Bolu Kent Konseyi
Bursa Kent Konseyi
Çanakkale Kent Konseyi
Düzce Kent Konseyi
Edirne Kent Konseyi
Erzurum (M) Kent Konseyi
Gaziantep Kent Konseyi
Giresun Kent Konseyi
Kahramanmaraş Kent Konseyi
Karabük Kent Konseyi
Kars Kent Konseyi
Kastamonu Kent Konseyi
Kırklareli Kent Konseyi
Kilis Kent Konseyi
Kocaeli Kent Konseyi
Manisa Kent Konseyi
Mardin Kent Konseyi
Mersin Kent Konseyi
Muğla Kent Konseyi
Ordu Kent Konseyi
Osmaniye Kent Konseyi
Rize Kent Konseyi
Sakarya Kent Konseyi
Samsun (M) Kent Konseyi
Sinop Kent Konseyi
Şanlıurfa Kent Konseyi
Tekirdağ Kent Konseyi
Tokat Kent Konseyi
Trabzon Kent Konseyi
Uşak Kent Konseyi
Van Kent Konseyi
Yalova Kent Konseyi
Konya (M) Kent Konseyi
Karaman Kent Konseyi
Kırşehir Kent Konseyi
Kırıkkale Kent Konseyi
Kayseri Kent Konseyi
Çankırı Kent Konseyi
Nevşehir Kent Konseyi

Aynı toplantıda ilçe düzeyinde kurulu bulunan kent konseylerinin de ağa dahil edilmesine karar verilmiş; devam eden süreçte il ve ilçe düzeyinde oluşmuş bir çok kent konseyi de ağa dahil olmuştur.
Türkiye Kent Konseyleri Birliği, coğrafi olarak ülkemizin bütün bölgelerinden ve farklı siyasi yelpazeden partilerin oluşturduğu belediyelerce kurulmuş kent konseylerinin katılımıyla oluşmuş güçlü ve kurumsal bir ağ olarak büyümeye devam etmektedir.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanları:
Dönem Başkanı Necati BİNİCİ Gaziantep Kent Konseyi
Dönem Başkanı Sedat YÜCEL Kocaeli Kent Konseyi
Dönem Başkanı Saim YAVUZ Çanakkale Kent Konseyi
Dönem Başkanı Zeynep ARIKAN Kahramanmaraş Kent Konseyi
Dönem Başkanı Yusuf Sabri DİŞLİ Şanlıurfa Kent Konseyi
Dönem Başkanı Hasan SOYGÜZEL Yalova Kent Konseyi
Dönem Başkanı Gülay AKTAŞÇI (SARIŞEN) Çanakkale Kent Konseyi
Dönem Başkanı Necati BİNİCİ Gaziantep Kent Konseyi
Dönem Başkanı Nuray AKÇASOY Eskişehir Kent Konseyi Başkanı