GRUBUN AMACI

-İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamlarını oluşturmak adına alınması gereken tedbirler hakkında bilinçlendirme yapmak,-İş yerlerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgili önerilerde bulunmak,

-Yalnız çalışanları aynı zamanda bütün işletmenin ve üretimin güvenliği ve çevrenin korunması hakkında farkındalık yaratmak,