GRUBUN AMACI

Kentin mimarisi, estetiği, alt yapı ve ulaşım konularında yapıcı öneriler ve projeler geliştirmektir. Kentin yaşanabilirliğini ayrıca dezavantajlı kişiler içinde günlük yaşamı kolaylaştırıcı fikirler geliştirmek.

İmar, Altyapı ve Ulaşım Çalışma Grubu görev dağılımını 02.12.2019 tarihinde yapılan seçimli toplantıda gerçekleştirdi. Grup başkanlığına Mehmet Nuri TURAN, başkan yardımcılığına Sinan TÜTÜNCÜLER, grup sekreterliğine Yonca YAPICI ve Genel Kurulda grubu temsil etmek üzere ise Ertuğrul UZAK seçildi.