Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Kent Konseyleri; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetimi hayata geçirmek” amacıyla kurulmuştur.

Merkezi yönetimin temsilcileri, yerel yönetim kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, üniversitelerin temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşların,  sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıf temsilcileri kent konseyine katılabilir.