GRUBUN AMACI

Gaziantep ve çevresinin tarihini ve bu tarihe ait ipuçlarını tanımak ve tanıtmak amacıyla, zengin kültür mirasının araştırılması ve korunması yönünde vatandaşları eğitici çalışmalar yapar.

-Kentlilik bilinci kapsamında kentin tüm özelliklerini tanımaya ve tanıtmaya yönelik programlar düzenlemek amacıyla çalışmalar yapar.