GRUBUN AMACI

Gündelik hayatımızın bir parçası olan sığınmacı ve göçmenlerin temel hak ve hizmetlerden yararlanabilmesi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak, yerel halkla sosyal uyumu, kamu huzurunu güçlendiren ve toplumsal entegrasyonu arttırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlemek,