İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı Yapıldı

Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı tarafından, Gaziantep Kent Konseyi işbirliğiyle TRC1 Bölgesinde (Adıyaman, Gaziantep, Kilis illeri) faaliyet gösteren işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda belirlenmiş standartlara uymasını ve yenilikçi uygulamalara yönelmesini teşvik etmek, eğitim faaliyetleri düzenleyerek işletme çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda yüksek bilinç oluşturarak, iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla “GAP TRC1 Bölgesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Kalitesinin Arttırılması – İSG-UKAP” Projesi kapsamında çalıştay düzenlendi. Konsey merkezinde yapılan Çalıştaya, kamu temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işveren temsilcileri katıldı