Deprem ve Deprem Sonrası Değerlendirme

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NE İLETİLMEK ÜZERE

                   GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

15 Şubat 2023 saat 15.00 te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen, “6 Şubat Gaziantep’te Yaşanan Deprem Ve Deprem Sonrası Değerlendirme” konulu Gaziantep Kent Konseyi 5.Dönem 7. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkan görüş ve öneriler sonrasında hazırlanan sonuç bildirgesi;

Kent Konseyi Yönetmeliği 6. maddedeki Kent Konseyi görevleri arasında bulunan “ı)Kent konseyinde oluşturulan görüşleri değerlendirmek üzere belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.” bendine ve Gaziantep Kent Konseyi Yönergesi 16. Maddedeki, Yürütme Kurulunun Görevleri arasında bulunan “j) Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri belediye meclisine sunmak ve uygulamayı izlemek…”  bendine istinaden Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmek üzere Gaziantep Kent Konseyi Genel Kurulu Divanı tarafından hazırlanmıştır.

9 Mart 2023 Perşembe günü yapılan “6 Şubat Gaziantep’te Yaşanan Deprem ve Deprem Sonrası Değerlendirme” gündemli Gaziantep Kent Konseyi 5.Dönem 7. Olağan Genel Kurulu toplantısında ortaya çıkan görüşler ve öneriler sonrasında Kent Konseyi Genel Kurul Divanı tarafından hazırlanan Sonuç Bildirgesi ile birlikte Genel Kurulda yapılan konuşmaların deşifresi de ekte mevcuttur.

Kent Konseyi Yönetmeliğinin 19. Madde e) fıkrası gereğince bu raporun yapılacak olan ilk Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında gündeme alınması, toplantı tarihinin ve ayrıca sonucun tarafımıza bildirilmesini arz ederiz.

Saygılarımla.

                                                                                                                 Dr.Samet BAYRAK

                                                                                         Kent Konseyi Başkanı