Kent Konseyi Kent Verilerini Değerlendirdi

Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetimi hayata geçirmek” amacıyla kurulmuş olan Gaziantep Kent Konseyi en son toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan, başkan yardımcıları Adil Sani Konukoğlu, Ahmet Tiryakioğlu ve yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Deha Dede, toplantıda katılımcılara yönelik “Kente Dair Önemli İstatistikler” konulu bir sunum yaptı.

Sunumunda Bölge Müdürü Dede, Gaziantep iline ait nüfus, göç, demografi (doğum, ölüm, intihar, evlenme, boşanma), kültür, yaşam memnuniyeti, hanehalkı tüketim harcamaları, işgücü, dış ticaret, TÜFE, motorlu kara taşıtları, konut satış, yapı izin ve illerde yaşam endeksi verilerini katılımcılarla paylaştı.

Katılımcılar kente dair sorunlara veriler ışığında çözüm bulmaya, fikir alışverişinde bulunmaya çalıştı.