Yürütme Kurulu Toplantısında, Şehrin Sorunları Ele Alındı

Başkan Mehmet Aslan ve Yürütme Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda gündem maddeleri görüşüldü, şehrin sorunlarını tartışıldı.