Gaziantep ve çevresinin tarihini ve bu tarihe ait ipuçlarını tanımak ve tanıtmak amacıyla, zengin kültür mirasının araştırılması ve korunması yönünde vatandaşları eğitici çalışmalar yapar.

Kentlilik bilinci kapsamında kentin tüm özelliklerini tanımaya ve tanıtmaya yönelik programlar düzenlemek amacıyla çalışmalar yapar.