5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajı

Bilinçsiz ve hızlı tüketim sonucunda karşı karşıya kaldığımız iklim değişikliği ve yarattığı olumsuz sonuçlar sınır tanımaksızın dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayan insanları etkilemektedir. Sağlıklı bir yaşamın ancak çevre değerleriyle uyum halinde mümkün olduğu gerçeğinden hareketle, başta insan yerleşimi, diğer canlıların varlığı, yeşil alanlar, toprak, hava ve su gibi temel yaşam unsurlarının korunması giderek daha önem kazanmaktadır.

Kazanma hırsının, canlı – cansız tabiatın geleceğini tehdit ettiği günümüzde, dünyamız ve insanlık Covid – 19 salgını ile karşı karşıya kalmıştır. Covid – 19 salgını, insanlığa zor günler yaşatmakta ve yaşatmaya devam etmektedir. Yaşamı tehdit eden salgın, aynı zamanda ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Salgının ortaya çıkması ve hızla yayılması ile birlikte dünyanın her yerinde fabrikaların durması, iş yerlerinin kepenk kapatması, insanların evlerine kapanması, ekonomik aktivitelerin ve trafik yoğunluğunun azalması hava kirliliğini önemli ölçüde azaltmıştır. Kısacası fosil yakıt kullanımının azalması doğanın rahat bir nefes almasına olanak tanımıştır. Sonuç olarak doğayı, çevreyi ve havayı kirleten asıl etkenin insanlar olduğu gerçeğini de gün yüzüne çıkarmıştır.

İlimizdeki çevre sorunlarını oluşturan temel nedenlere baktığımızda hızlı nüfus artışına bağlı olarak kentleşme, enerji, ulaşım ve sanayileşme gibi çevresel baskıların; hava kalitesini, su kaynaklarını, atık yönetimini, toprak erozyonunu ve doğanın tahrip edilmesinin yanı sıra gürültü ve görüntü kirliliği gibi bir dizi çevresel sorununu da beraberinde getirdiği görülmektedir.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, bu olumsuzluklarla mücadele etmek ve çözümler üretmek adına tutarlı, kişilikli, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yaklaşım izlenmelidir.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin inşa ettiği marka şehirler ve yapılarla birlikte çevre bilincinin her zamankinden çok daha önemli olduğu günümüzde, bizler de şehrimizi geleceğe hazırlamanın, vatandaşlarımızı hak ettiği medeniyet seviyesine taşımanın gayreti içerisindeyiz.

Çevreye yapılan yatırımın aslında insanımıza ve gelecek nesillerimize yapılan bir yatırım olduğunun bilinci ile farkındalık yaratma ve karar organlarına öneriler sunma misyonuna sahip olan Gaziantep Kent Konseyi; Doğal kaynakları akılcı ve yeterli kullanan, sürdürülebilir bir tüketim ve yaşam tarzı anlayışına sahip bir toplumun oluşması için halkımızı doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı olmaya davet ediyor,

5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü Kutluyoruz.

Gaziantep Kent Konseyi Çevre Çalışma Grup Başkanı Metin ÜCÜK