Gaziantep Kent Konseyi’nden Tavsiyeler

Gaziantep Kent Konseyi, 11.06.2020 tarihinde telekonferans ile yaptığı Yürütme Kurulu toplantısında “PANDEMİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE NE YAPILMALI ” gündemi ile toplandı. Bu süreçte alınması gereken önlemleri değerlendirdi

Yürütme Kurulu üyelerinin Pandemi Normalleşme Sürecinde neler yapılabileceği hususunda,  Pandemi Kuruluna iletilmek üzere alınan tavsiye niteliğindeki kararlar maddeler halinde aşağıdaki gibidir;

-İl Pandemi Kurulunda, Epidemolog, Halk Sağlığı Uzmanı mutlak surette olmalıdır.

-Pandemi Kurulunda, Gaziantep’deki verileri değerlendirip, sonraki günlerde ki uygulamalar için tavsiyelerde bulunacak “SAĞLIK KOMİSYONU” kurulması gerekir.

Bu komisyonda:

  1. Daha önce epidemi tecrübesi olan hekim,
  2. Mikrobiyoloji uzmanı,
  3. Halk Sağlığı / Epidemolog
  4. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmalıdır.

-Tüm sağlık çalışanlarına acil olarak test yapılmalıdır.

– Kenar semtlerde ve risk oranı yüksek olan semtlerde, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, sosyal mesafeyi koruyarak Korona – Covid 19’dan korunma yöntemlerini anlatmalıdır ( maske takma, hijyen, mesafe)

-Gaziantep özelinde Pandemi sürecinde tablo artış göstermektedir. Bu artış ile birlikte Turizm ile ilgili bir gelecek düşünülemeyecektir. Bu nedenle maske takmayan kişiler ile ilgili müeyyideler bir an önce düzenlenmelidir. Zira nasıl olsa olsa önümüzdeki seçim dönemi yaklaşınca af çıkacak diye kaygısız olan düşüncelerin önüne geçilerek şu ana kadar kesilmiş olan cezaların tahsilatı yapılmalıdır. Aynı zamanda Kolluk Kuvvetlerinin kontrolleri sıklaştırması sağlanmalıdır. Böylece, halk nezdinde caydırıcılık sağlanmış olacaktır.

-Maskelerin CE standartlarına uygun ve Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu kriterlere uygun olarak kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

-Standarda uygun maske ve giysi üretimi ile ilgili maske üreticilerine bilgilendirme toplantısı yapılmalıdır.

-Klima kullanımı ve havalandırma sistemleri ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmalıdır.

-Covid 19 tedavisi görmüş ve hastalığı atlatmış kişilerle bir kamu spotu yapılabilir.

-Pandemi ve korunma yöntemleri ile ilgili hazırlanan broşürler işletme ve AVM’lere dağıtılabilir.

-Görüldüğü üzere bu süreçte sosyal medyada bilgi kirliliği bulunmaktadır. 1 Haziran’da Normalleşme Sürecine girerken salgın bitti olarak zanneden vatandaşın bu algısını yok etmek için yetkililer tarafından vaka sayısı açık açık paylaşılmalıdır.

-Yine bu süreçte kurallara riayet etmek koşulu ile şehirde, idareciler, yöneticiler, sivil toplum örgütleri ile hep birlikte pankartlarla yürüyüş yapılarak halkın farkındalığı oluşturulabilir.

– 15 Haziran 2020 tarihinde açılacak olan Adliyelerde yaklaşık olarak günde 2000-3000 kişinin bir arada olduğu gözetilerek ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemler içerisinde bulunan ve diğer kurumlarca da uygulanan ateş ölçme ve dezenfektan kullanımının yeterli olup olmadığı hususu tartışılmalıdır. Zira, ateş ölçerlerin sağlıklı bir şekilde çalışmaması göze çarpmaktadır.

-Yine, duruşma salonlarında ve Adliye içlerinde yoğunluğun önlenmesi sağlanmalıdır.

-Pandemi sürecinde önlemler alınırken her şehrin demografik ve sosyo-kültürel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Gaziantep özelinde de bunlara dikkat ederek önlemler alınmalıdır.

Alınacak tedbirler için Gaziantep Kent Konseyi Yürütme Kurulunun bu önerilerinin başta Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Pandemi Kurulu olmak üzere ilgili tüm kurumlara gönderilecektir.18.06.2020

 

Dr. Samet BAYRAK

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı