Kent Konseyinde Görev Dağılımı Yapıldı

Gaziantep Kent Konseyi ilk yürütme kurulu toplantısı 04.10.2019 tarihinde Dr.Samet Bayrak Başkanlığında gerçekleştirildi.

İlk toplantısında Gaziantep’in, Bölgenin sorunları ve Kent konseyi çalışma stratejileri ve organizasyon yapısı ile ilgili yoğun bir gündem ele alınmıştır.

Dr. Samet Bayrak Başkanlığında ilk olarak konsey yürütme kurulunun faaliyetlerinin etkinleştirilmesi adına yetki dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre; Başkan yardımcılıklarına; Bekir Sıtkı Severoğlu ve Mehmet İrfan Demirci’nin oy birliği ile seçildiği toplantıda, Dr. İdris Ertaşkın Saymanlık görevine, Emine Aybüken Yıldırım ise, Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreterliğine oy birliği ile seçildiler.

Toplantıda Kent konseyi yönergesinin Çalışmaların verimli hale getirilmesi ve Başkan Yardımcılıklarının 4’e kadar artırılmasına imkan verecek şekilde güncellenmesi için Prof. Dr. Teyfik Gülsoy, Av. Emine Aybüken Yıldırım, ve Av. Yılmaz Demirdelen’e görev verildi.

2020 bütçesinin oluşturulması, Sivil inisiyatif varlığının ve kent konseylerinde katılımcılığın en önemli göstergelerinden olan,  Meclisler ve Çalışma gruplarının hemen oluşturulması için Ahmet Gök, Emine Aybüken Yıldırım, B. Sıtkı Severoğlu, Tarık Aytekin, M. Hilmi Teymur, Hulusi Kalender Mehmet Özdemir’e görev verildi.

  1. Dönem Genel Sekreteri Fikret Murat Tural çalışma guruplarının oluşumunda ayrıca deneyimlerini paylaşarak destek sağlayacak.

İlk Gündem Millet Bahçesi

 

Dilek ve temenniler kısmında Yürütme Kurulu üyesi Hulusi Kalender, Kamil Ocak Stadyumu Plan Değişikliği ile ilgili konuyu gündeme getirdi. Bu konuda 25. Ekim tarihinde bir Genel Kurul yapılmasına karar verildi.

Ayrıca, ilimiz de ki uçak seferleri ve bilet fiyatları konusu ile ilgili bir çalışma yapılmasına,

Deprem Master planının takip edilmesine, Sof Dağı ile ilgili çalışma yapılmasına oy birliği ile  karar verildi.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Samet Bayrak
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı