Çevre Çalışma Grubundan Dünya Çevre Günü Mesajı

Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanı Mustafa YILMAZ, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“5 Haziran günü, 1970’li yılların başında dünya genelindeki çevre sorunlarının uluslararası boyutta tartışılır hale gelmesinin ardından, 1972 yılında İsveç’te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edilmiştir.

İlimizde, Ülkemizde ve Dünyada insanlarda çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirilebilmesi için gerçekleştirilen ve çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’, tüm insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren çevre konusunda büyük önem arz etmektedir.

Nüfus artışındaki hızlı yükseliş sonucu plansız yapılaşma, sanayileşme, hava, toprak, su gibi doğal kaynakların bilinçsizce israf edilmesi gibi faktörlere bağlı olarak oluşan çevre sorunları tüm insanlığı tehdit etmektedir. Buna bağlı olarak da tüm dünya; küresel ısınma, kuraklık, biyolojik çeşitliliğin azalması ve tarım alanların yok edilmesi gibi ciddi çevre sorunları ile karşı karşıya kalmıştır.

Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu gelecek nesillere yaşanabilir bir marka şehir bırakmak adına bir dizi çalışmalar yapmaktadır. Çevre sorunlarının tespiti, bu sorunların çözümüne katkıda bulunularak kirlenmenin önlenmesi, tabiatın korunarak tahribatın engellenmesi, yeşil alanların korunması, hava, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi, gürültü ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, doğal kaynakların doğru kullanılması ile geri dönüşümün özendirilmesi ve bu konularda halkımızın bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.

Gaziantep Kent Konseyi’ni oluşturan merkezi yönetimin temsilcileri, yerel yönetim kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili dernekler ile vakıf temsilcileri, yazılı ve görsel basınımız ile hep birlikte hareket ederek çevre sorunları ile mücadelede iş birliğini güçlendirmeliyiz.

Sahip olduğu tabii güzelliklerle emsali olmayan memleketimizin; doğal kaynaklarının bilinçli kullanıldığı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştığı, yeşil ve temiz bir çevreyle gelecek nesillere bırakabilme umudu ile tüm halkımızın “Dünya Çevre Günü”nü kutluyorum.