Genel Kurul Fotoğrafları

Kent Konseyi,Mimarlar,Mühendisler Odası  ve Jeologların bir araya geldiği toplantıda imar konusu ve şu anda imara açılan yerlerdeki ulaşım sorunları konuşuldu.

İmar,Altyapı ve Ulaşım Çalışma Grubu Başkanı Hüsnü Uğur,arsa temininin, şehrin gelişmesinde sürdürülebilirliliğin sağlanması, çevre sorunlarının en aza indirilmesi, tüketicilerin sosyal kültürel ve ekonomik yapılarının gözetilmesi vb. diğer bazı kriterlerle birlikte ele alınması gerekmektedir,dedi.Başta konut tüketicileri ve üreticileri, arsa kıtlığına bağlı olarak arsa fiyatlarındaki artışlardan konut alım satımında olumsuz yönde etkilemektedir,diyerek konuşmasına devam etti.

Şehrimizde bulunan, başta konut üretici müteahhitler, konut tüketicileri, ilgili resmi kurum ve kuruluşlar (belediyeler, il özel idareleri vb.) ve meslek odaları olmak üzere, arsa konusunda bir sorun yaşandığını ifade ettiler.