GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

“Sivil Toplum Alt Sektörü Çalıştayı “ Yapıldı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde sivil toplum kuruluşlarına yönelik mali yardımlar “sivil toplum alt sektörü” altında bir araya getirilmiş ve sektörün finansmanına yönelik ayrılan toplam 190 milyon Avro ‘luk kaynaktan faydalanılması, STK’ların sivil toplum alt sektörü programlama sürecine dahil edilmesi, kamu-STK işbirliğinin güçlendirilmesi, yeni projelerin geliştirilmesi ve olgunlaştırılması amacı ile Şirehan Otel’de, Gaziantep Kent Konseyi evsahipliğinde, Avrupa Birliği Bakanlığı işbirliğiyle “Sivil Toplum Alt Sektörü Çalıştayı “ yapıldı

Güncelleme Tarihi: 24.10.2017