İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu

GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Çalışmaları

Ülkemizde ve ilimizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve güvenliği çalışma koşullarını sağlamak için uzmanlarımızın ve hekimlerimizin hassasiyetle çalışmaları, yürütülmesi ve uygulanması hususunda ise işverenlerimizin duyarlılığı ile gerçekleşecektir.

Kent Konsey İş Sağlığı ve Güvenliği Grubu bu amaçla; pilot okul seçtiği Mehmet Rüştü Uzel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle biraraya gelerek İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim çalışmalarına başladı.

Grup üyeleri; DoçDr.Serap Seçkiner(Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği), Yrd.Doç.Dr. Nilgün Ulutaşdemir(Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi), Rezan Koç (İş Güvenliği Uzmanı), Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve İlk yardım Eğitimleri verdiler.

Söz konusu çalışmanın “Meslek Lisesinde’’ gerçekleştirilmesinin başlıca nedenleri şunlardır. Meslek liseleri sanayiye ara insan gücü yetiştiren ve öğrencilerine mezuniyet sonrası, iş yaşamına hızlı giren okullardır. Okulların atölye ve laboratuvarlarının sanayiye yakın ve aynı olması Çalışma Grubu’nun bir diğer tercih sebebidir. Bu çalışmayla, uygulama ve eğitimlerin diğer okullara yaygınlaştırılması ve örnek teşkil etmesini amaçlıyoruz

Güncelleme Tarihi: 4.6.2015 0