GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Gençler Gaziantep'i Konuşuyor

Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 11-12 Nisan tarihlerinde Gençler Gaziantep'i Konuşuyor Çalıştay'ı düzenlenmiştir. 100 gencin katıldığı bu çalıştay'da, Eğitim, Sağlık, Ulaşım, Çevre, İstihdam ve Yabancılar olmak üzere 6 başlıkta Gaziantep şehrinin sorunlarına çözümler arandı. Ortaya çıkan çözüm önerileri ilgili kurumlar ile paylaşılıp uygulamaya geçirilecektir. Çalıştay sonunda; Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan tarafından katılımcılara katılım belgeleri verilmiştir. 

Güncelleme Tarihi: 12.4.2015