GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Kadın Meclisinden TRİZ Semineri

Kadın Meclisimiz yenilikçi eğitim - donanımlı kadın hedeflerine ulaşmak adına bu kez de Gaziantep Üniversite'si Makine Mühendisliği Fakültesinden Prof.Dr.Sadettin Kapucu'nun hazırlayıp sunduğu TRIZ "Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünme Tekniği" konulu seminer düzenledi.

TRIZ yöntemi; 1946’ da Altshuller tarafından 2 milyondan fazla patent incelenerek; eski sistemlerin iyileştirilmesi, yeni sistemlerin geliştirilmesi tekniği bulunmuştur. Triz Yönteminde sorunlar kısaca 39 adet mühendislik parametresine indirgenmiş, çözüm olarak da yaratıcı prensipler adı verilen 40 ideal çözüm ortaya konmuştur. Bu 40 Buluş Şifresi ile yeni ürün üretmek, keşif yapmak isteyen insanlar için "Amerika'yı yeniden keşfetmeyin"sloganı önemli bir köşetaşı oluşturmaktadır. TRİZ eğitimiyle birlikte kadınlarımıza sorunlara getirilecek alışılmadık orjınal bir yaklaşım, uyuşmaz fikirlerin biraraya getirilebilmesi, başkalarıyla ayni şeye bakmak ama farklı birşeyi görmenin farkındalığı sağlandı.


Güncelleme Tarihi: 16.2.2015