Hemşehri Dernekleri Çalışma Grubu

GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Kent Konseyi Hemşehri Dernekleri Çalışma Grubu Sosyal Entegrasyon İçin Toplandı

Gaziantep Kent Konseyi Hemşeri Dernekleri Çalışma Grubu ; Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin davetlisi olarak çalışmalarına devam etti. Kent Konseyi Genel Sekreteri Fikret Tural’ın yanı sıra Kent Konseyi Çalışma Grupları, 54 hemşeri  ve boy derneğini temsilen 103 kişinin katıldığı toplantıda birlik ve beraberliğin oluşması yönünde mesajlar verildi.

Kent bütününe dağılmış değişik  farklı bölgelerde yaşayan birbirine hemşerilik bağı ile bağlı hemşeri, boy,  aşiret gruplarını tek tek ziyaret ederek , Gaziantep’te yaşayan grupların sorunlarını ,kente dair beklentileri ve sorunlarının çözülmesi yönünde görüş alışverişinde bulunan  Kent Konseyi Hemşeri Dernekleri Çalışma Grubu derledikleri bilgileri hem derneklerle hem de kent Konseyi çalışma gruplarıyla paylaşıyor.

Güncelleme Tarihi: 30.1.2015