Kent Hayatı Çalışma Grubu

GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Kent Konseyinde Kent Hayatı Çalışma Grubu

Toplumsal yapıyı oluşturan aile, eğitim, ekonomi gibi temel kurumların ve bu kurumlar arası ilişkilerin kent ölçeğinde analizinin yapılması, güncel olayların ve problemlerin irdelenerek kentsel yaşamda katılımın ve kalitenin artırılması yönünde çalışmalar yapmak amacıyla Kent Hayatı Çalışma Grubu kuruldu.

Grup ilk toplantısında yönetimini de belirledi;  Yrd.Doç.Dr.Ahmet TAN Grubun Başkanlığına,Sayın Mehmet ÖZCAN Başkan Yardımcılığına, Sayın Esat  YILMAZ Grup Sekreterliğine, Dr.Ahmet ÇEVİK ise Genel Kurulda, Grubu temsil etmek üzere seçildi.

Güncelleme Tarihi: 28.11.2014