Gaziantep Halk Kültürü ve Sanat Çalışma Grubu

GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Halk Kültürü ve Sanatı Çalışma Grubu Oluşum Toplantısı Yapıldı

Kültür zenginliği ile tanınan Gaziantep'imizin kültürel yapısına uygun faaliyetler gerçekleştirmek, şehrimizde yapılması planlanan kültür ve sanat çalışmaları hakkında tanıtım faaliyetlerini arttırmak ve  yaygınlaştırmak,bu alana ilgi duyan insanları bir araya getirerek, şehrin kültür ve sanat estetiği hakkında farkındalık yaratıp hümanist düşünceyi yaygınlaştırmak amacı ile oluşturulan Halk Kültürü ve Sanatı Çalışma Grubu seçimini yaptı.

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Gültekin başkan, Nilay Gündüz Emek başkan yardımcılığına ,Filiz Atalan grubun sekreterliğine, Ferit Yıldırım ise grubu Genel Kurulda temsil etmek üzere seçildi.

 

Güncelleme Tarihi: 14.11.2014