İmar, Altyapı ve Ulaşım Çalışma Grubu

GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Stadyum İle İlgili Rapor Hazırlanıyor

Kent Konseyi Yürütme Kurulunun, 01.07.2013 tarihli toplantısında ele alınan Kamil Ocak Spor Tesislerinin yerine Toki tarafından yapılacağı öğrenilen konut ve işyerlerinin günümüze ve geleceğe etkilerinin tartışılacağı Genel Kurul'da ele alınması kararlaştırılmış ve konu ile ilgili görevlendirilen Kent Konseyi İmar,Altyapı ve Ulaşım Çalışma Grubu 02.07.2013 tarihinde toplantı yapmıştır. Grup,Genel Kurulda sunulmak üzere rapor hazırlığına başlamıştır.

Güncelleme Tarihi: 2.7.2013 0