Uzlaşma Çalışma Grubu (3.Dönem)

GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Uzlaşma Çalışma Grubu Oluşumunu Tamamladı

14.05.2013 Salı günü saat 10.00'da Gaziantep Kent Konseyi Uzlaşma Çalışma Grubu, Genel Sekreter Sayın Necati Binici Başkanlığında toplandı.Toplantıya katılan Çalışma Grubu üyeleri arasında yapılan seçim sonunda; Başkanlığa Oya Kılıç seçildi.

Güncelleme Tarihi: 14.5.2013