Gaziantep Kent Konseyi Yönetişim Kültürünü Yayıyor

Gaziantep Kent Konseyi, ‘Yönetişim Buluşmaları’ ile kurumlar arasında işbirliğinin güçlenmesini amaçlıyor. Gaziantep Kent Konseyi ev sahipliğinde Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğinde düzenlenen “Anadolu’da İyi Yönetişim Buluşmaları”, kamu uzmanları, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Gaziantep Kent Konseyi’nde yapıldı.

Birlikten Kuvvet Doğar

Kentlerde iyi yönetişim kültürünün benimsenmesi ancak sivil toplumun diğer aktörler tarafından desteklenmesi ile mümkündür. Bu konudaki farkındalığı artırmak; sivil toplum, kamu, özel sektör işbirliği olanaklarını konuşarak, potansiyel projeleri tetiklemek için 2016 yılından beri “Anadolu’da İyi Yönetişim Buluşmaları” düzenleniyor. Gaziantep’te de düzenlenen etkinlik, Kent Konseyi ev sahipliği ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu katkılarıyla gerçekleşti. Seminere İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odaları, İl Dernekler Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar da geldi.

Argüden Yönetişim Akademisi’ne Teşekkür

Argüden Yönetişim Akademisi Koordinatörü Müjde Çetin tarafından açılan programda;           Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Gaziantep Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Necati Binici açılış konuşmasında Kent konseylerinin kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendiren stratejik bir konuma sahip olduklarını, karar süreçlerinde çok sesli katılımı artırmanın en önemli misyonları olduklarını belirtti. Gaziantep Kent Konseyi’nin sunduğu olanaklardan faydalanmaları konusunda sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu. Argüden Yönetişim Akademisi’ne sivil topluma verdiği önemden dolayı ve Adana’da gerçekleştirdiği Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı için teşekkür etti. Aynı programın Gaziantep’teki sivil toplum kuruluşları için de açılması temennisinde bulundu.

Kamu ve Sivil Toplum İşbirliği Artmalı

Seminerin ilk oturumunda Argüden Yönetişim Akademisi Yönetişim Uzmanı Fikret Toksöz tarafından eğitim verildi. Yönetişimin ‘kurumlara duyulan güven’ olduğunu belirten Toksöz, sadece karar vericileri değil, tüm paydaşları kapsadığını vurguladı.

Argüden Yönetişim Akademisi’nin gerçekleştirdiği 100’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu ile yapılan anket çalışmasına göre ortaya çıkan sivil toplumu güçlendirme önerilerinden bahsederek “Kamu ve sivil toplum işbirliği artmalı ve kamu politikalarının oluşumunda STK’larla birlikte karar verilmesi gerekiyor.”  dedi.

İyi Yönetişim Kaliteli Yaşam

Seminerin ikinci oturumunda ise TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı G. Hülya Akkaya moderatörlüğünde; katılımcıların yerel deneyimleri, örnek çalışmaları ile sivil toplum-kamu -özel sektör arasındaki işbirliği alanları ve olanakları konuşuldu. Kapanış konuşmasında, Argüden Yönetişim Akademisi Koordinatörü Müjde Çetin ülkemizde iyi yönetişim kültürünün benimsenmesiyle yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunarak seminere gelen bütün kurum, kuruluş ve STK temsilcilerine teşekkür etti.