Kent Konseyi Suriye Raporu Uluslararası Platformda

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan, İngiltere Büyükelçiliği (Ankara) Göçten Sorumlu Rachel AUKETT,  Göç Projeleri Sorumlusu İlke BAYYURT, Göç Politikaları Koordinatörü Yiğit Kaderi ağırladı. Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve birçok uluslararası kuruluşlar ile birlikte Türkiye’de göç alanında yürüttükleri çeşitli projeleri bulunan Göç Ekibi; Kent Konseyi Yürütme Kurulunca hazırlanan ‘Suriye Raporu’ hakkında görüştüler.

 İngiltere Büyükelçiliği Göç Ekibi tarafından ‘takdire şayan’ olarak nitelendirilen Gaziantep Kent Konseyi Suriye Raporunun nasıl oluşturulduğuna dair sorulan sorulara Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan; Kent Konseyinin şehrin her kesiminin düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri büyük bir platform olduğunu belirtti.  Bu denli kapsamlı bir yapılanmadan Suriye sorununa ilişkin birçok kıymetli çözüm önerilerinin sunulduğunu,Yürütme Kurulunun da aktif ve özenli değerlendirmelerinin sonucunda raporun oluşturulduğunu ifade etti.

Suriye sorununun yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine bırakılmayacak kadar büyük bir insanlık olayı olduğunu ve başta İngiltere gibi büyük ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin bu konuya hassasiyetle eğilmeleri gerektiğini vurguladı. Bu sorunun üstesinden gelebilmenin en önemli yönlerinden birinin de ekonomik destek olduğuna dikkat çeken Aslan, İngiltere Göç Ekibinden bağlı oldukları ülke yönetimine bu durumu olabildiğince net anlatmalarının çok büyük önem taşıdığını söyledi.